Новости укр

Які правила прибуття до Польщі

ПРОЦЕДУРА ПЕРЕТИНУ КОРДОНУ

Перетинання державного кордону можливе лише в спеціально відведеному для цього місці, тобто в пунктах пропуску.
Під час перетинання кордону варто пам'ятати, що, коли Ви в'їжджаєте до Польщі, Ви також в'їжджаєте на територію Європейського союзу (ЄС) та Шенгенської зони.

ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ
Іноземець під час в'їзду до Польщі мусить мати:
1.Паспорт або інший дійсний проїзний документ;
2.Дійсну візу або інший дійсний документ, що дає право на в'їзд та перебування на цій території (наприклад, карта побуту), якщо вони потрібні;
Увага! У разі в'їзду на територію Польщі в межах безвізового режиму (що зараховується до короткострокового перебування) перевіряється не лише дійсність наявного паспорта, але й те, чи не використовував іноземець вже весь дозволений ліміт, тобто 90 днів упродовж 180 днів перебування в Шенгенській зоні. Треба пам'ятати, що до строку короткострокового перебування:
- зараховуються дні, проведені за: шенгенською візою, в межах безвізового режиму, а також в межах процедури отримання дозволу на перебування (за так званим штампом), а також нелегальне перебування, тобто без необхідних документів;
- не зараховуються дні, проведені на підставі дозволу на перебування (карти побуту) та на підставі польської національної візи.
3.У разі транзиту через Польщу до іншої держави — дозвіл на в'їзд до іншої держави або дозвіл на перебування в іншій державі.

МЕТА ТА УМОВИ ПЕРЕБУВАННЯ
Іноземець, під час перетинання польського кордону, також зобов'язаний мати можливість обґрунтувати мету та умови перебування, наприклад:
Якщо іноземець в'їжджає до Польщі для виконання роботи, мету в'їзду можна підтвердити, пред'явивши під час проходження прикордонного контролю дозвіл на роботу, дозвіл на сезонну роботу або заяву про доручення виконання роботи іноземцеві та трудовий договір (за наявності). У разі, якщо іноземець належить до категорії осіб, звільнених від обов'язку мати дозвіл на роботу, він зобов'язаний пред'явити документи, що підтверджують, що він є особою, звільненою від необхідності мати дозвіл на роботу (наприклад, диплом про закінчення вищого навчального закладу в Польщі).

СТРАХУВАННЯ ТА ФІНАНСОВІ КОШТИ
Прикордонна служба має право вимагати від іноземця документального підтвердження наявності:
1. Відповідної дійсної медичної страховки на суму не менше 30 000 євро, придбаної в компанії, що відповідає відповідним критеріям. Страхові компанії, що відповідають критеріям, перераховані на сайті Міністерства закордонних справ: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wizy. Страховка має покривати всі витрати, які можуть виникнути під час перебування на цій території у зв'язку з необхідністю повернення за медичними показаннями, необхідністю надання термінової медичної допомоги, невідкладним лікуванням в стаціонарі або смертю.
Страховку, дійсну впродовж усього періоду планованого перебування в Польщі, зобов'язані мати також іноземці, які подають заяву на візу у зв'язку з виконанням роботи. Раніше такі особи могли мати страховку, дійсну до дня оформлення медичної страховки у зв'язку з працевлаштуванням.

2.Достатньої кількості фінансових коштів на покриття витрат на проживання в Польщі та повернення до країни походження.
Розмір таких коштів залежить від тривалості планованого перебування та становить:
- 300 злотих, якщо період планованого перебування не перевищує 4 днів, або
- 75 злотих на кожен день планованого перебування, якщо строк планованого перебування перевищує 4 дні.
Розмір таких коштів залежить від країни походження іноземця — в області еквівалента вартості зворотного квитка. Якщо іноземець не має зворотного квитка, під час перетинання кордону він мусить мати:
- 200 злотих, якщо він прибув із сусідньої з Республікою Польща держави, або
- 500 злотих, якщо він прибув з держави-члена Європейського Союзу, крім зазначених вище, або
- 2500 злотих, якщо він прибув з держави, яка не є членом Європейського Союзу.

Увага! Іноземець не завжди зобов'язаний документувати наявність фінансових коштів на утримання. Він звільняється від цього обов'язку, якщо перетинає кордон, серед іншого, на підставі:
- візи, виданої у зв'язку з виконанням роботи,
- візи, виданої на підставі Карти поляка,
- карти перебування.

Увага! Іноземець, який в'їжджає на територію Республіки Польща у зв'язку з початком або продовженням здобуття вищої освіти, участю в проведення науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт або курсах, а також початком або продовженням навчання, мусить мати фінансові кошти в розмірі не менше 1270 злотих на перші 2 місяці планованого перебування.

ВІДМОВА У В'ЇЗДІ
Іноземцю може бути відмовлено у в'їзді в Польщі, навіть якщо він має документи, що дають йому право на такий в'їзд, зокрема, дійсну візу.
Іноземцю відмовляється у в'їзді до Польщі, зокрема в разі, якщо:
- він не надав документів, достатніх для підтвердження мети перебування;
- використав допустимий строк перебування на території країн Шенгенської зони, що становить 90 днів упродовж кожних 180 днів (якщо міжнародні угоди не передбачають інше);
- має підроблений або перероблений проїзний документ, візу або карту перебування;
- не може документувати наявності необхідної страховки;
- не має достатніх коштів на утримання, необхідних у зв'язку з тривалістю та метою запланованого перебування, або коштів на повернення до країни постійного проживання.

Рішення про відмову у в'їзді ухвалює комендант відділення прикордонної служби. У проїзному документі іноземця ставиться відмітка про відмову у в'їзді та вказується правова підстава ухвалення такого рішення.
Увага! Рішення про відмову у в'їзді підлягає негайному виконанню. Рішення коменданта відділення можна оскаржити у головного коменданта прикордонної служби.